قیمت انواع سیم

آخرین بروز رسانی ۲۳ فروردین ۹۶

 سیم افشان ll سیم مفتول 
سایزواحدقیمت (تومان)llسایزواحدقیمت (تومان)
0.5*1حلقه21970ll0.5*1حلقه22050
0.75*1حلقه29350ll0.75*1حلقه29650
1*1حلقه37950ll1*1حلقه38200
1.5*1حلقه52800ll1.5*1حلقه53800
2.5*1حلقه79200ll2.5*1حلقه80700
4*1حلقه132000ll4*1حلقه134500
6*1حلقه191000ll6*1حلقه193000
10*1حلقه333500ll10*1حلقه336000
16*1حلقه520000ll16*1متر5220
25*1متر8350ll
35*1متر11200ll
50*1متر15750ll
70*1متر22900ll
95*1متر31500ll
120*1متر40700ll
240*1متر------ll
300*1متر-------ll

 سیم ارت افشان ll سیم نایلون بند تخت 
سایزواحدقیمت (تومان)llسایزواحدقیمت (تومان)
1.5*1حلقه51500ll0.5*2حلقه4000
2.5*1حلقه77300ll0.75*2حلقه59000
4*1حلقه128800ll1*2حلقه72500
6*1حلقه188400ll1.5*2حلقه98800
10*1حلقه314800ll2.5*2حلقه156900
16*1حلقه500300ll
25*1متر6420ll
35*1متر8040ll

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *