قیمت انواع کلید اتوماتیک

اخرین بروزرسانی در

کلید اتوماتیک قابل تنظیم هیونداقیمت (تومان)llکلید اتوماتیک قابل تنظیم LS کرهقیمت (تومان)
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 تا 100 آمپر143000llکلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 الی 100 آمپر143500
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 تا 250 آمپر227000llکلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 الی 250 آمپر227000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 آمپر حرارتی591000llکلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 حرارتی590000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 آمپر حرارتی831000llکلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 حرارتی790000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 آمپر حرارتی1012000llکلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 حرارتی964000

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم هیونداقیمت (تومان)llکلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم LS کرهقیمت (تومان)
کلید اتوماتیک (فیکس) 15 الی 100 آمپر123800llکلید اتوماتیک (فیکس) 40 الی 100 آمپر120000
کلید اتوماتیک (فیکس) 125 الی 225 آمپر191000llکلید اتوماتیک (فیکس) 125 الی 225 آمپر191500
کلید اتوماتیک (فیکس) 300 الی 350آمپر436000llکلید اتوماتیک (فیکس) 250 آمپر215000
کلید اتوماتیک (فیکس) 400 آمپر440000llکلید اتوماتیک (فیکس) 300 الی 400 آمپر435000
کلید اتوماتیک (فیکس) 500 آمپر714000llکلید اتوماتیک (فیکس) 630 آمپر698000

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *