لیست قیمت انواع کابل

اخرین بروزرسانی در ۲۵ شهریور ۹۶

   کابل مفتول   
سایزواحدقیمت (تومان)llسایزواحدقیمت (تومان)
4*2متر3550ll50+25*3متر57000
6*2متر5200ll4*4متر6000
10*2متر8000ll6*4متر9200
6*3متر6800ll10*4متر14600
10*3متر12000ll16*4متر23500
25+16*3متر32200ll6*5متر11200
35+16*3متر41200ll10*5متر18850
35+25*3متر------ll50*3متر-----
70+35*3متر86000ll95+50*3متر------
120+70*3متر---------ll185+95*3متر------

   کابل افشان   
سایزواحدقیمت (تومان)llسایزواحدقیمت (تومان)
0.5*2حلقه56500ll25+16*3متر31500
0.75*2حلقه79900ll35+25*3متر41000
1*2حلقه97750ll50+25*3حلقه55700
1.5*2حلقه138000ll1*4حلقه176000
2.5*2حلقه217000ll1.5*4حلقه245000
4*2حلقه330000ll2.5*4حلقه402500
6*2حلقه456500ll4*4حلقه595000
10*2متر7700ll6*4حلقه855000
0.75*3حلقه113800ll10*4متر14500
1*3حلقه135000ll16*4متر23000
1.5*3حلقه185000ll1.5*5حلقه310500
2.5*3حلقه315000ll2.5*5حلقه514000
4*3حلقه455500ll4*5متر7250
6*3حلقه647500ll6*5متر10500
10*3متر11000ll10*5متر18500
16*3متر16800ll16*5متر27800
25*3متر27800ll25*5متر49500
35*3متر35700ll35*5متر73500

 کابل مفتول(کولری)   کابل سازمانی 
سایزواحدقیمت (تومان)llسایزواحدقیمت (تومان)
1*4حلقه160000ll6+6*1متر----
1.5*4حلقه234000ll10+10*1متر----
1*5حلقه203500ll6+6*3متر----
1.5*5حلقه291500ll10+10*3متر----

2 دیدگاه در “لیست قیمت انواع کابل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *